Inspirerend dat de Rabobank vooruitstrevend is in vernieuwen van haar bankconcept.